پنجشنبه 1 فروردين 1398  
مدیر منطقه

مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

ولی اله فرخی

محل تولد

نیشابور

تاریخ تـولد

1339/1/1

پایه سمت

C

تاریخ استخدام

1362

سمت های قبلی

سمت های متعدد در واحد حمل و نقل شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد خانگیران سرخس - رئیس عملیات ساختمانی منطقه 4 عملیات انتقال گاز - رئیس تعمیرات خط لوله منطقه 4 عملیات انتقال گاز- رئیس مرکز بهره برداری خطوط لوله مشهد - مسئول هماهنگی مراکز بهره برداری خطوط لوله منطقه 4 عملیات انتقال گاز - معاون عملیات خطوط لوله و نماینده مدیریت در نظام پیشنهادات منطقه 4 عملیات انتقال گاز

سوابق تحـصیلی

لیسانس مهندسی فنآوری عمران

سوابق تشویقی

  کارمند نمونه در سطح شرکت ملی گاز ایران در سال 1388

تلفن

5 - 8403334 -0713

نمابر

5- 8403334- 0713

معاونین منطقه

معاون عملیات ایستگاه های منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

رامین نیک خلق

محل تولد

اهواز

تاریخ تـولد

1347/04/11

پایه سمت

B

تاریخ استخدام

1378

سمت های قبلی

سرپرست نوبتکاران - مهندس ارشد تعمیرات - مهندس ارشد بازرسی فنی - رئیس خدمات فنی و مهندسی

سوابق تحـصیلی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

تلفن

8403917 - 0713

معاون عملیات خطوط لوله منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

ابوالفضل ظهیری

محل تولد

اقلید فارس

تاریخ تـولد

1351/06/20

پایه سمت

B

تاریخ استخدام

1375/11/08

سمت های قبلی

مسئول هماهنگی مراکز بهره برداری خطوط لوله منطقه پنج عملیات انتقال گاز - رئیس بهره برداری خطوط لوله شیراز - معاون عملیات خطوط لوله منطقه شش 6 عملیات انتقال گاز

سوابق تحـصیلی

مهندسی مکانیک / کارشناس ارشد MBA

تلفن

07138403800

معاون مهندسی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

محل تولد

تاریخ تـولد

پایه سمت

تاریخ استخدام

سمت های قبلی

سوابق تحـصیلی

تلفن

مسئولین منطقه

رئیس امور حقوقی و قراردادها منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

حمید وطن خواه

محل تولد

شیراز

تاریخ تـولد

1338/8/1

پایه سمت

17A

تاریخ استخدام

1368

سمت های قبلی

رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی، رئیس امور حقوقی و قراردادها،رئیس امور پیمانها، سرپرست ارشد حسابرسی طرحها

سوابق تحـصیلی

فوق لیسانس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تلفن

38403932 - 071

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

علیرضا باقری نژاد

محل تولد

شیراز

تاریخ تـولد

1351/6/25

پایه سمت

16

تاریخ استخدام

1377

سمت های قبلی

مهندس ارشد نظارت بر انتقال گاز – رئیس بهره برداری ایستگاه فراشبند

سوابق تحـصیلی

فوق لیسانس مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه دولتی شیراز

تلفن

38403872 -071

رئیس HSE  منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

محل تولد

تاریخ تـولد

پایه سمت

تاریخ استخدام

سمت های قبلی

سوابق تحـصیلی

تلفن

رئیس روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

مهدی دهقانی

محل تولد

کازرون

تاریخ تـولد

1345/7/11

پایه سمت

16

تاریخ استخدام

1367

سمت های قبلی

حراست / امور اداری

سوابق تحـصیلی

 لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

تلفن

38403800 -071

رئیس امور پیمان ها منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

مصطفی مومن نوروزانی

محل تولد

کوار

تاریخ تـولد

1359/07/1

پایه سمت

17

تاریخ استخدام

1388/04/20

سمت های قبلی

مهندس ارشد راه و ساختمان - کارشناس برآورد - کارشناس ارشد تعیین مقادیر و تنظیم پیمانها - کارشناس ارشد برآورد

سوابق تحـصیلی

کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن

38132280 071

رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

محل تولد

تاریخ تـولد

پایه سمت

تاریخ استخدام

سمت های قبلی

سوابق تحـصیلی

تلفن

رئیس بازرسی فنی  منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

محل تولد

تاریخ تـولد

پایه سمت

تاریخ استخدام

سمت های قبلی

سوابق تحـصیلی

تلفن

38403912  - 071

رئیس حراست منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

حسن اسماعیلی

محل تولد

آبادان

تاریخ تـولد

1344/11/1

پایه سمت

17

تاریخ استخدام

1366

سمت های قبلی

رئیس حراست شرکت گاز استان فارس

سوابق تحـصیلی

لیسانس مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز

تلفن

38403924  - 071

سرپرست امور کالا منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

عبدالرسول نیکنام

محل تولد

نورآبادممسنی

تاریخ تـولد

1352/5/13

پایه سمت

تاریخ استخدام

1383/7/20

سمت های قبلی

کارمند ارشد خدمات کارکنان - کارمند ارشد تعیین مقادیر - رئیس آموزش - رئیس منابع انسانی

سوابق تحـصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق تشویقی

تلفن

0713-8403929

رئیس امور مالی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

عبدالرحمان بهرامی

محل تولد

آبادان

تاریخ تـولد

1338/12/11

پایه سمت

A

تاریخ استخدام

1368/12/16

سمت های قبلی

آنالیست ارشد بودجه - مسئول بودجه - رئیس حسابداری

سوابق تحـصیلی

کارشناسی

تلفن

0713-8403914

رئیس منابع انسانی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نام و نام خانوادگی

محل تولد

تاریخ تـولد

پایه سمت

تاریخ استخدام

سمت های قبلی

سوابق تحـصیلی

تلفن

0713-8403800

خانه | بازگشت |

زیرپورتال منطقه 5 عملیات انتقال گاز
مجری سایت : شرکت سیگما