تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
سایر مناطق
مناقصات
خرید کمپرسورهوا
9:40 1398/7/16

خرید کمپرسورهوا

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

سه عدد  SPLIT  TEE   کلاس 600 در سایز های 56*36 , 20*16
9:37 1398/7/15

سه عدد SPLIT TEE کلاس 600 در سایز های 56*36 , 20*16

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده وتامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف
12:27 1398/7/10

خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده وتامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

اخبار منطقه5
برگزاری آزمون کتبی نخستین دوره المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران در منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران
16:40 1398/6/16

برگزاری آزمون کتبی نخستین دوره المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران در منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران

مدیر منطقه پنج عملیات، از برگزاری آزمون کتبی نخستین دوره المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران منطقه پنج عملیات در ستاد مرکزی و تاسیسات تقویت فشار گاز ، در قالب 9 حوزه آزمون در سطح جغرافیای منطقه ، خبر داد.

شعله های فروزان