صفحه اصلی > خط مشی منطقه 

خط مشی منطقه پنج

منطقه پنج عملیات انتقال گاز با بیشترین حجم انتقال گاز کشور در بین مناطق شرکت انتقال گاز ایران، وظیفه مهم دریافت گاز طبیعی از منابع تولید و پالایش و انتقال مستمر ، مطمئن و مطلوب به مبادی مصرف را با بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات تأسیسات، خطوط لوله، شبکه های مخابراتی و تلمتری و تجهیزات مرتبط را که بخشی از سرمایه عظیم شرکت ملی گاز ایران در شرکت انتقال گاز میباشد در محدوده استانهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد بصورت یکی از مناطق ده گانه شرکت انتقال گاز بعهده دارد.


این منطقه عملیاتی برای نیل به اهداف خود با دستیابی به سیستمهای مدیریتی ISO9001، ISO14001 HSE-MS ،ISO/TS 29001 ،OHSAS18001 و EN16001 سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را بر مبنای این استانداردها و سیستم نظام پیشنهادات استقرار داده و آن را برای بهبود مستمر، اثربخشی و کارآیی کلیه فرآیندهای موجود خود ضروری دانسته و خود را در انجام اقدامات زیر متعهد می نماید:

-1
آموزش مستمر و افزایش آگاهی کارکنان در زمینه های تخصصی ، فرهنگ مشارکت ، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و سیستم های مدیریتی نوین و ارتقاء سطح کارآیی و بهره وری آنان

-2حفظ و بازسازی ، بهسازی و نوسازی تأسیسات تقویت فشار و خطوط انتقال گاز و سایر تأسیسات وابسته به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات انتقال گاز و افزایش بهره وری

-3دستیابی به کیفیت بالاتر خدمات از طریق استقرار سیستم های مکانیزه ، تجهیز شبکه ها، تأسیسات و نگهداری و تعمیرات آنها

-4 حفظ و تقویت ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان و تلاش در جهت جلب رضایت آنها

-5 دسترسی سریع و همه جانبه در جهت آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری با حداقل ضایعات و حداکثر بهره وری

-6اعمال کنترلهای لازم به منظور کاهش حوادث، خطرات و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فرآیندهای عملیاتی و آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

-7ایجاد بینش و بستر مناسب برای اصلاح الگوی مصرف و نهادینه کردن راهکارهای اجرایی بهینه سازی انرژی ، پایش و کنترل مصرف و اتلاف انرژی با جلب مشارکت کارکنان در راستای کاهش هزینه ها

8- استفاده از فناوری های روز و گسترش تحقیقات و پژوهش های کاربردی جهت تداوم عملیات انتقال گاز

اینجانب با اعتقاد به"آینده بهتر با کیفیت برتر، محیط زیست و منابع انسانی پویاتر و ایجاد محیط کار مناسبتر"، خود را متعهد و ملزم به تأمین منابع ، اجرا و بازنگری دوره ای این خط مشی دانسته و از کلیه 
همکاران عزیز انتظار دارم با همکاری و همدلی بیشتر در جهت تحقق این اهداف عالیه بکوشند.               
ولی ا... فرخی
                 مدیر منطقه

تصاویر منتخب