صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

87280013

87280013

فراخوان مناقصه شماره س – 98 - 10 (عمومی/ یک مرحله ای)
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات "موضــوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7 ؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره 07138407776 (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه : " پایش وضعیت تجهیزات و دستگاهها از طریق آنالیز ارتعاشات "
2) نام و نشانی مناقصه گزار: شيراز _ بزرگراه امام خمینی_ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز _ امور پیمانها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از 290.000.000 ( دویست و نود میلیون ) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد :
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
تبصره یک : ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
4) تـاریخ و مهـلت مواعد زمانی مناقصه :
1-4) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/02/98 می باشد.
2-4) عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی" : پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 06/03/98 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمانها ، تحویل داده می شود.
3-4) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران "حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی" در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار" ، "اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت" اطلاع رسانی خواهد شد.
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از 000/600 (ششـصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران
2 – 7 ) گواهی نامه صلاحیت معتبر در زمینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات از وزارت صنعت و معدن یا وزارت نیرو یا گواهی نامه پروانه فنی مهندسی از وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی یا وزارت صنعت معدن یا وزارت نیرو یا عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت اسناد و همچنین در مرحله گشایش پاکات و انعقاد قرارداد الزامی می باشد .
3-7)ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت .
اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3199235 و سایتwww.nigc-dist5.ir قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310 یا 07138132319

نوبت اول : شنبه 14/02/1398
نوبت دوم : دوشنبه 16/02/1398
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/02/14 - ١١:١٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 454

خروج
تصاویر منتخب