صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات 


87280042
خرید کمپرسورهوا
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.
 ٠٩:٤٠ - 1398/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280041
سه عدد SPLIT TEE کلاس 600 در سایز های 56*36 , 20*16
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده وتامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.
 ٠٩:٣٧ - 1398/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280040
خرید شش عدد DGS کمپرسور گاز مدل 322GG2-400/50-76 M1 SUMY ) )
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.
 ٠٩:٣٤ - 1398/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280039
خرید اتصال عایقی در سایزهای مختلف
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از شرکت های تولید کننده وتامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.
 ١٢:٢٧ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280038
عمق دهی مسیر خط لوله"6 میمند در محل تقاطع با رودخانه قره آغاج،با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی (HDD )
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات "موضــوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
 ١٠:٤٤ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب