صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات 


87280015
خرید AIR INTAKE FILTER
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده واجد شرایط
 ٠٩:١٧ - 1398/03/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280014
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
 ١١:٤٩ - 1398/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280013
87280013
 ١١:١٥ - 1398/02/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280012
87280012
 ١١:١٤ - 1398/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
87280011
87280011
 ١٠:٤٠ - 1398/02/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب