صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات 


نسخه چاپي

87280010

87280010

فراخوان مناقصه شماره س – 97 - 63 (عمومی/ یک مرحله ای/ ارزیابی ساده )
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات "موضــوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه ، همراه با نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7 ؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره 07138407776 (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه : " تعمیر و بازسازی رستوران اداره مرکزی شیراز "
2) نام و نشانی مناقصه گزار: شيراز _ بزرگراه امام خمینی (كمربندي احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز _ امور پیمانها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از 140.294.696 ( یکصد و چهل میلیون و دویست و نود و چهار هزار و ششصد و نود و شش) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد :
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
تبصره یک : ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
4) مبلغ برآورد اولیه مناقصه : مبلغ 2.805.893.921 ( دو میلیارد و هشتصد و پنج میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و نهصد و بیست و یک ریال ) بر اساس فهارس بهای سال 1397
5 ) تـاریخ و مهـلت مواعد زمانی مناقصه :
1-5) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/ از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/01/98 می باشد.
2-5) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
3-5) مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 03/02/98 می باشد . تاریخ گشایش پیشنهادها از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
6) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از 000/600 (ششـصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
7) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
8 ) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
1-8) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران
2-8) رتبه معتبر پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه . در زمان عودت اسناد و همچنین در مرحله گشایش پاکات و انعقاد قرارداد الزامی می باشد _ ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز الزامی است .
3-8) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت .
9) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3169717 و سایت منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایرانwww.nigc-dist5.ir قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310 یا 07138132319

نوبت اول : دو شنبه 19/01/1398
نوبت دوم : سه شنبه 20/01/1398

روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/01/19 - ١١:١٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 61

خروج
تصاویر منتخب