صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات 


نسخه چاپي

87280016

تجدید مناقصه تهیه،طبخ وتوزیع غذای ایستگاههای آباده،ارسنجان،صفاشهر،جهرم وخاوران

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید

فراخوان تجدید مناقصه شماره 08/98 (عمومی/ یک مرحله ای)
87280016
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات مندرج در ماده 7 ؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره نمابر 07138407776 (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه: تجدید مناقصه تهیه،طبخ وتوزیع غذای ایستگاههای آباده،ارسنجان،صفاشهر،جهرم وخاوران
2) نام و نشانی مناقصه گزار: شيراز - بزرگراه امام خمینی - حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان - منطقه پنج عملیات انتقال گاز - امور پیمانها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: عبارتست از 2.590.848.061( دو میلیارد و پانصد و نود میلیون و هشتصد و چهل وهشت هزاروشصت و یک ) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران تهیه و به کارفرما تسلیم می گردد.
تبصره یک: مناقصه گران جهت واریز وجه نقد می بایست نسبت به ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز اقدام نمایند.
تبصره دو : "ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار" میبایست برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
4) تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه :
4-1) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 11/04/98 می باشد.
2-4) مهلت عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی" ، "اسناد مناقصه" ، "پیشنهاد قیمت" و "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار" : پاکات حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16روز سه شنبه مورخ 25/04/98 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمانها ، تحویل داده می شود.
3-4) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت، مکان و زمان "گشایش پیشنهادات مالی" ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 01/05/98 در سالن شهید دوران اداره مرکزی می باشد ، در صورت تغییر مراتب طی اطلاعیه ای به مناقصه گران اعلام خواهد شد .
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از 000/600 (ششصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران
2-7) گواهی صلاحیت مورد نیاز:گواهی صلاحیت معتبر رشته امور آشپزخانه از اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات و انعقاد قرارداد الزامی است.
3-7)ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده ، آگهی تاسیس ، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396 شرکت اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3206106و سایتwww.nigc-dist5.ir قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310 یا 07138132319

آگهي نوبت اول : چهارشنبه 05/04/1398
آگهي نوبت دوم : پتج شنبه 06/04/1398

روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/05 - ٠٨:٤٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 83

خروج
تصاویر منتخب