صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات 


نسخه چاپي

87280040

خرید شش عدد DGS کمپرسور گاز مدل 322GG2-400/50-76 M1 SUMY ) )

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید.

فراخوان مناقصه عمومی /یک مرحله ای
تقاضای شماره PG-3572897246
( تامین کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط مناقصه گر ممنوع است).

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد کالای "موضوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از شرکت های تولید کننده و تامین کننده واجد شرایط وعضوسامانه EP خریداری نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه وفرمهای استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان،همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7 به نشانی قید شده در ماده 2 مراجعه نمایند.
ارسال اعلام آمادگی به شماره 38407776 071 (پیگیری نمابر38132641 یا 07138132631 امکانپذیر می باشد.)
1- موضوع مناقصه: خرید شش عدد DGS کمپرسور گاز مدل 322GG2-400/50-76 M1 SUMY ) )
2- نام و نشانی مناقصه گزار:شرکت انتقال گاز ایران ؛ منطقه پنج عملیات انتقال گاز -شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده –اداره تدارکات وعملیات کالا

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: عبارتست از مبلغ 000/ 000/ 900ریال( نهصد میلیون ریال) مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی
4- محل،زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها:
1-4- محل دریافت اسناد: منطقه 5 عملیات انتقال گاز - شیراز _کمربندی احمدآباد _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ ساختمان کنترل و تدارکات کالا _ اتاق 5
2-4) زمان و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/ فرمهای استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/ 07/ 98 می باشد.
3-4) عودت اسناد(استعلام ارزیابی کیفی):پاکت حاوی اسناد یاد شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 08/ 08/ 1398 در مقابل اخذ رسید کتبی از اداره تدارکات و عملیات کالا تحویل شود.
4-4)مهلت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار،اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها:پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت،مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار"،"اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت " (پاکات الف،ب و ج)اطلاع رسانی خواهد شد.
5- نحوه توزیع و دریافت اسناد مناقصه و هزینه آن: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ000/500ریال بابت هزینه تهیه اسناد به شماره حساب IR 150100004101090571214676 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنام شرکت انتقال گاز ایران تنخواه گردان منطقه پنج عملیات انتقال گاز واریز و بهمراه رسید وجه واریزی، به نشانی قید شده در بند 1-4 مراجعه نمایند.
تبصره: در صورت لزوم مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه توسط کارفرما طی اطلاعیه به اطلاع مناقصه گران رسیده خواهد شد.
5-1)گشایش پیشنهادها : (متعاقبا" اعلام خواهد شد.)
6- مدت اعتبار پیشنهاد ها : مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد( روز بازگشایی پاکت های مالی ) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7- سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه:
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم بر اساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/94 هیئت وزیران
2-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی ،گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده،اساسنامه،آگهی تاسیسی و تغییرات شرکت.
8- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان3215788 سایتهایwww.nigc-dist5.ir وwww.shana.ir قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس07138132641 یا 07138132222

آگهی نوبت اول: 15/ 07/ 98
آگهی نوبت دوم : 17/ 07/ 98
روابط عمومی منطقه5عملیات انتقال گاز

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/07/15 - ٠٩:٣٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 17

خروج
تصاویر منتخب